Biznes

Faktura korygująca: Klucz do prawidłowych rozliczeń i zadowolenia klienta

Faktura korygująca

Faktura korygująca to dokument, który w wielu przypadkach stanowi klucz do prawidłowych rozliczeń z kontrahentami, a co za tym idzie ich zadowolenia. W jakich sytuacjach jest wymagana? Jak wygląda proces jej wystawienia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Definicja i znaczenie faktury korygującej

Faktura korygująca to zgodnie z definicją dokument księgowy wystawiany w przypadku popełnienia błędu lub dokonania zmian na fakturze pierwotnej. W praktyce stanowi zatem korektę faktury pierwotnej, a co za tym idzie ma ogromne znaczenie dla prawidłowości rozliczeń pomiędzy sprzedającym i kupującym. Pozwala bowiem nie tylko naprawić ewentualny błąd, ale umożliwia również modyfikację wcześniejszych ustaleń, co może być wymagane ze względu na zmianę warunków współpracy.

Sytuacje, w których jest wymagana faktura korygująca – podstawy prawne

Faktura korygująca to dokument, który może zostać wystawiony jedynie w konkretnych przypadkach, a sytuacje te określa art. 106j ust. 1. ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią faktura korygująca jest dozwolona wtedy, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej:

  • zmianie uległa podstawa opodatkowania lub kwota podatku w niej wskazana;

  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;

  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty;

  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji.

Proces wystawiania faktury korygującej

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać nie tylko o tym, że fakturę korygującą można wystawić jedynie w określonych przypadkach, ale również o tym, jak wygląda ten proces. Istotne w tym przypadku jest bowiem to, że na dokumencie należy umieścić adnotację „faktura korygująca” bądź korekta i wskazać numer pierwotnej faktury. Dobrym rozwiązaniem może być także sporządzenie dwóch osobnych tabel, ponieważ znacznie ułatwi to odczytanie i właściwe zaksięgowanie faktury.

Konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy

Wystawienie faktury korygującej niesie konsekwencje zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy towaru, co wynika z faktu, że pierwotny dokument traci swoją ważność. W efekcie należy dokonać zarówno korekty rozliczeń pomiędzy podmiotami, jak i odpowiednio zaksięgować fakturę korygującą. W jaki sposób to zrobić? Informacje na ten temat można znaleźć w artykule dostępnym pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/czym-jest-faktura-korygujaca/.

Jakie są najczęstsze błędy przy wystawianiu faktury korygującej i jak ich uniknąć?

Wystawienie faktury krygującej nie jest szczególnie trudne, jednak warto mieć świadomość, że jest to etap, na którym często pojawiają się błędy. Najczęściej chodzi o brak właściwego oznaczenia korekty oraz wskazania dokumentu pierwotnego, co może doprowadzić do błędnego księgowania. Innym błędem może być również nieprawidłowe naniesienie zmian na dokumencie, np. wyliczenie nowej stawki VAT. Jak uniknąć tego typu pomyłek? Otóż, istotne jest przede wszystkim skupienie, a dobrym rozwiązaniem może być przypięcie faktury korygującej do dokumentu pierwotnego.

Podsumowując należy stwierdzić, że możliwość wystawienia faktury korygującej w wielu przypadkach pozwala prawidłowo rozliczyć sprzedaż. Istotne jest jednak to, że rozwiązanie to można zastosować wyłącznie w konkretnych sytuacjach.

Materiał zewnętrzny