Biznes

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania, nazywany również magazynem celny, to miejsce, w którym można tymczasowo przechowywać towary pod nadzorem celnym. Wielu przedsiębiorców nie jest jednak świadomych korzyści płynących z tego rodzaju składowania. W tym artykule dowiesz się, kiedy warto skorzystać z magazynu czasowego składowania oraz jakie są jego zasady działania.

Kiedy złożyć towar w magazynie czasowego składowania?

Przywóz towarów z krajów trzecich może być związany z różnymi ograniczeniami i procedurami celnych. Często zdarza się, że dokumenty nie są kompletnie wypełnione lub towary wymagają dodatkowych badań. W takich sytuacjach magazyn czasowego składowania może być rozwiązaniem.

Magazyn czasowego składowania można określić jako miejsce, w którym tymczasowo przechowuje się towary niedopuszczone do obrotu, np. w celu uzupełnienia dokumentacji celnego zgłoszenia lub przeprowadzenia dodatkowych badań i inspekcji. Czas przechowywania towarów w magazynie czasowego składowania wynosi maksymalnie 90 dni.

Jakie są warunki i zalety magazynu czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez organy celne, zapewnia bezpieczne przechowywanie towarów. Przedsiębiorca ma dostęp do swoich towarów, ale nie może ich zmieniać ani konfekcjonować. Główną korzyścią wynikającą z korzystania z magazynu czasowego składowania jest fakt, że pozwala on na dopełnienie wszelkich formalności celnych, takich jak uzupełnienie dokumentacji czy deklaracji zgodności, bez konieczności zwracania towaru do nadawcy.

Magazyn czasowego składowania wpływa również pozytywnie na logistykę magazynowania w przedsiębiorstwie. Dzięki odpowiednim stanom magazynowym, przedsiębiorca może zapewnić systematyzację zamówień i odroczyć płatność celnych należności aż do momentu wydania towaru z magazynu do obrotu. W dzisiejszych czasach magazyny czasowego składowania są szczególnie popularne w sektorze e-commerce, gdzie pomagają zoptymalizować proces magazynowania i wysyłki towarów.

Skład celny jako alternatywa

Innym rozwiązaniem, które mogą wykorzystać importerzy, jest skład celny. Skład celny i magazyn czasowego składowania mają różne warunki i cele przechowywania towarów. Skład celny pozwala na dokonywanie operacji naprawczych, dezynfekcję, konserwację, a także zmianę wyglądu towarów poprzez nanoszenie oznaczeń CE czy tabliczek znamionowych. W przeciwieństwie do magazynu czasowego składowania, towary w składzie celnym mogą być przechowywane bezterminowo i wyprowadzane partiami.

Własny skład celny – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z magazynu lub składu celnego prowadzonego przez podmiot zewnętrzny. Jednak istnieje także możliwość uzyskania pozwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie własnego magazynu. Wniosek o wydanie pozwolenia na magazyn czasowego składowania wymaga złożenia zabezpieczenia na poczet potencjalnych należności celno-skarbowych. Jednak przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, bez zaległości celnych czy podatkowych, mogą odstąpić od złożenia zabezpieczenia na poczet podatku VAT. W przypadku braku własnego kapitału, przedsiębiorca może również zawrzeć umowę z gwarantem celnym.

Podsumowanie

Magazyn czasowego składowania to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują tymczasowego przechowywania towarów pod nadzorem celnym. Daje on możliwość dopełnienia wszystkich formalności celnych i zgłoszenia towaru bez konieczności zwracania go do nadawcy. Dzięki magazynom czasowego składowania, przedsiębiorcy mogą zoptymalizować swoje łańcuchy dostaw i zminimalizować koszty związane z importem towarów z krajów trzecich.